Valletta - Malta

La Valetta, hlavní město Malty, město, které nosí jméno svého tvůrce velkého mistra Jeana de la Vallette, který se zasadil o to, aby papež poslal jednoho ze svých architektů, Francesco Raparelli, pomocníka samotného Michelangela, aby město vytvořil.

Valletta je obehnána kolem dokola hradbami, na špici poloostrova, na kterém se Valletta rozprostírá, se tyčí pevnost St. Elmo, která spolu s pevností Ricasoli (největší pevnost v Commonwealth) chrání vstup do přístavu

Zajímavosti
 • Triq-il Republikka (Republic street), rušná ulice se táhne od brány až na druhý konec Valletty k moři k pevnosti St. Elmo. Je to hlavní pěší tepna města lemovaná obchůdky s oblečením a suvenýry, restauracemi a kavárničkami.
 • Upper Barracca gardens (Horní Barraccské zahrady), původně rytířské soukromé zahrady, ve kterých nás zaujme hlavně množství pamětních desek a soch, a spousta koček, a také terasa, která nabízí pěkný výhled na Grand Barbor.
 • Lower Barracca Gardens (Dolní Barraccské zahrady), nachází se u ulice jménem Irish street a nabízejí krásný pohled na Vikttoriosu. Uprostřed stojí dórský chrám postaven na počest sira Alexandra Balla, který se na začátku 19. století postavil Francouzům a vedl maltskou vzpouru.
 • Hastings gardens, dojdeme k nim ulicí Pope Pius street, vidíme odsud na Florianu, její okolí a Marxamsettský přístav.
 • Castile place (Kastilské náměstí), leží hned u Horních Barrakka gardens, dnes je z něj parkoviště ozdobené stromy, keři a květinami, tyčí se zde skvostná budova jménem Auberge de Castille z 16. století, původní sídlo rytířů z Kastilie, Portugalska a Léonu. Dnes v něm jsou kanceláře maltského premiéra.
 • Palace square, nachází se zhruba v polovině Republic street a lemují ho ještě Old Theater steet, Archbishop street a Main Guard (dům hlavní stráže), nachází se zde také Grand Masters Palace.
 • Republic square (Náměstí Republiky), z části je toto náměstí lemováno podloubím, uprostřed náměstí se tyčí socha královny Viktorie, najdeme zde také Národní knihovnu (National library, Bibliotheca) a turistickou atrakci The Great siege of Malta and The Knights of St. John experience sídlící v budově památníků Velkého obléhání a rytířů řadu sv. Jana vedle knihovny. Tato atrakce nás provede celou historií rytířů tohoto řádu.
 • Grand Masters palace (Palác Velmistra), dříve byl sídlem velmistra rytířů řádu sv. Jana a dnes je sídlem maltského parlamentu. Tento palác je možné navštívit, v přízemí najdeme zbrojnici s exponáty z dob Velkého obléhání z 16. století, Sněmovní sály, Gobelínový sál, Společenský sál, Konferenční sál, Sál velvyslanců a Zasedací síň velké rady.
 • Archbishop palace (Arcibiskupský palác), postaven v 17. století, impozantní je hlavně čelo paláce.
 • Municipal palace, postaven v roce 1720, znám pod jménem banca Giuratale, sídlila zde městská rada (Municipal gouvernement).
 • Parisi palace, z roku 1760, během francouzské okupace Napoleon budovu využíval ke svým potřebám, dnes v ní sídlí maltská pošta (General Post Office).
 • Národní muzeum výtvarného umění (National Museum of Fine Arts) – nachází se v South street (za bránou doprava). Budova pochází z roku 1571 a vyznačuje se barokními prvky. Muzeum se rozkládá ve 24 místnostech, ve kterých můžeme zhlédnout jak impozantní evropská výtvarná díla, tak díla maltských malířů, kde převažují hlavně krajinné malby.
 • Národní válečné muzeum (The National war Museum) – otevřeno 1975 má připomenout hrůzy, které Malta během druhé světové války zažila. Jsou zde vystaveny fotografie ukazující příběhy maltských vojáků a bombardování. Mezi nejzajímavější exponáty patří jedinné z dochovaných letadel „Faith“, které sloužily jako obrana Malty během války. Dále zde můžeme spatřit džíp, kterým se po Maltě pohyboval prezident Roosevelt při návštěvě ostrovů v roce 1943 a určitě nesmíme minout skleněnou schránku s vystaveným Svatojiřským křížem, který byl Maltě udělen roku 1942 za statečnost, s jakou země čelila útokům Osy. V muzeu se také dozvíme o životě Malťanů v době francouzské okupace a během první světové války. Muzeum najdeme hned u pevnosti St. Elmo.
 • Národní archeologické muzeum (The National Museum of Archeology) – toto muzeum sídlí v Auberge de Provence v Republic street a jsou tu vystaveny exponáty z doby bronzové a neolitu. Najdeme tu například nejstarší kovový předmět nalezený na ostrovech, zdobený oltář Hagara Qima, modely maltských chrámů, jež dokazují, že tyto chrámy tu byly daleko dřív než egyptské pyramidy a že představují nejstarší samostatně stojící objekty na světě. Dále zde můžeme obdivovat také sochu Maltské Venuše (Maltese Venus) a Spící Lady (Sleeping Lady).
Kostely

Malta je silně křesťansky založenou zemí, už jenom kvůli své historii, během které na Maltě ztroskotal svatý Pavel. Křesťanská tradice je na ostrovech velmi silná, a tak se ani není čemu divit, když zjistíme, že se jenom ve Vallettě nachází více než 30 kostelů! Každý kostel je navíc bohatě zdobený a během svátků krásně nasvícený. Do kostela nechoďte v krátkých sukních a kraťasech a neodhalujte svá ramena. Ve většině kostelů je možno si zapůjčit šátek, který si ženy mohou uvázat kolem pasu a přehodit přes ramena, aby zahalily vše nezbytné.

Každý z 32 kostelů Valletty má svůj příběh a dovolí vám nahlédnout hlouběji do bohaté maltské historie.

Kostel Ztroskotání sv. Pavla (Church of St. Pauls Shipwreck)

Tento kostel najdeme jak jinak než v St. Paul street a jeho původ nás vrátí do 70. let 16. století. Kostel byl rekonstruován v roce 1609, ale následně v roce 1639 zbořen. Bartolomeo Garagona pak vytvořil nový stavební plán. Fasáda pak byla znovu postavena v roce 1885 dle návrhu Nicoly Zammita. Patron tohoto kostela, svatý Pavel, je považován za duchovního otce Malťanů a jeho ztroskotání na Maltě jako největší událost v její historii. Z tohoto důvodu je tento kostel jedním z nejdůležitějších na Maltě. Uvnitř se nachází malby, které stvořil Attilio Palombi nebo oltářní obraz od Mattea Pereze d Aleccio. Co ale asi nejvíce zaujme, je ceněný ostatek kosti pravé paže svatého Pavla a část sloupu, na kterém byl patron údajně sťat.

Jezuitský kostel (Churých of The Jesuits)

Jedná se o jeden z nejstarších a největších kostelů z diecéze. Součástí je také univerzita. Ignác z Loyoly, založil Jezuitský řád v roce 1534 a o 19 let později začal zvažovat o založení jezuitské univerzity na Maltě. S tím také souhlasil papež Klement XIII, jak dokazuje dopis z 28. března 1592. Byl to velmistr Martin Garzes, kdo !položil“ základní kámen univerzity 4. září 1595. Univerzita byla známa pod jménem Collegium Melitense a po vyhnání Jezuitů z Malty v roce 1768 se z ní stala The University of Malta (Maltská univerzita). Tato památka se nachází v Old theatre street.

Karmelitánský kostel (Sanctuary Basilica or Our Lady of Mt Carmel)

Původně byl zasvěcen zvěstování Panny Marie a řadí se mezi první fungující kostely ve Vallettě. Navrhl ho Gerolamo Cassar v roce 1570, ale následně prošel mnoha změnami a úpravami. Zvláště za druhé světové války byl značně poškozen a rekonstrukce pak trvala 23 let (1958–1981). O tu se postaral Guze Samaro, který za svou práci nepožadoval žádný plat. 73 metrů vysoká kupole tohoto kostela je dominantou Valletty.

Kostel Františka z Assisi (Church of St. Francis of Assisi)

K tomuto kostelu nás dovede Republic street nebo Melita street. Postaven byl také v 16. století, přesněji v roce 1598 a úplně dokončen v roce 1607.Nicméně za několik desítek let vyšly najevo různé stavební nedostatky a díky velkomyslnosti velmistra Gregora Carafy byl kostel znovu vybudován. Carafův erb dodnes zdobí fasádu. V kostele stojí za vidění díla autorů jako jsou Mattia Preti, Pietro Gagliardi nebo Filippo Paladini, stejně jako socha svatého Františka.

Ostatní
Katedrála svatého Jana (St. Johns Co-Cathedral)

Ttéto katedrále se dostaneme ulicí Republic street a poté odbočíme doprava na St. Lucia street. Zvenčí nás možná až tak nezaujme, ale o to víc nás uchvátí uvnitř. Byla navržena architektem, jenž nosil jméno Cassar a stavba proběhla v letech 1573–1577. Vnitřek se skládá z 12 kapliček postavených kolem hlavní lodě a každá kaplička je zasvěcená jednotlivým rytířským langue (což byly jednotlivé skupiny rytířů, jež spojoval společný jazyk). Někteří tvrdí, že podlaha kostela je jednou z nejkrásnějších na světě- je posázena náhrobky rytířů různých barev. Strop představuje jednu velkou fresku-životní dílo italského umělce Mattiy Pretiho, známého díly s vyobrazením života Jana Křtitele. V muzeu katedrály jsou vystavena také dvě mistrovská díla od Carravagia, jednoho z rytířů. Jedním z děl je slavné „Beheading of St.John the baptist“ (Setnutí hlavy svatého Jana Křtitele). Status katedrály kostel obdržel roku 1816 na povolení papeže Pia VII. Hlavní katedrálou ale zůstala Katedrála sv. Pavla v Mdině.

Manoel Theatre (Divadlo Manoel)

Bylo postaveno v roce 1731 na pokyny velmistra Antonia Manžela de Vilhena a o rok později otevřeno Maffeiovou operou „Merope“. Jedná se jedno z nejstarších divadel v Evropě a někteří mu přezdívají „La Scala v malém“. Je zde místo asi pro 600 diváků. Hrálo se zde až do otevření nové Královské opery v roce 1861. Poté pro Manoel Theatre nastaly nepříznivé časy. V roce 1960 došlo ale k úplné rekonstrukci a interiér s pozlacenými a bohatě zdobenými lóži stojí za vidění. Nemusíte čekat na představení, abyste tuto krásu viděli. Divadlo totiž pořádá pravidelné prohlídky.

Pevnost St. Elmo

Byla to jedna z prvních pevností, které rytíři řádu svatého Jana po příjezdu na Maltu postavili. Rozkládá se na konci Republic street a podle původního plánu měla být postavena do travu hvězdy. Dokončena byla roku 1553, dva roky poté, co Maltu napadl Dragut. Během Velkého obléhání v roce 1565 Turci udělali tu chybu, že se zaměřili na pevnost a chtěli ji dobýt jako první. Malťané tím získali tolik potřebný čas, ale pevnost byla nakonec stejně úplně zničena. Raparelli ji poté v roce 1567 kompletně zrekonstruoval a v průběhu následujících let došlo ještě k dalším renovacím a rozšíření pevnosti. Širokými otvory na nádvoří se dostaneme do sklepení, kde se dalo skladovat až pět tisíc tun potravin, a tak je chránit jak před deštěm, tak před sluncem. Dnes má v St. Elmo sídlo maltská Policejní Akademie, ale i přesto je možné pevnost z části navštívit. Co stojí za zmínku, je určitě In Guardia, což je rekonstrukce bojů maltézských rytířů. Tato historická přehlídka se koná každou druhou neděli v pevnosti St. Elmo a jedná se o velkou podívanou!

Casa Rocca Piccola

nachází se na adrese 74 Republic street. Tento šlechtický dům pocházející z 16. století nabízí expozici dobového nábytku a vybavení a tím demonstruje tehdejší domácí prostředí. Dodnes je to obytný dům.

Auberge de Provence

Stavba počala roku 1571 a dnes v ní sídlí Národní muzeum, kde můžeme obdivovat hrnčířská díla, figurky nebo obdělané kameny pocházející z různých prehistorických chrámů.

Historie Valletty

Valletta je dnes hlavním městem Malty, ale vždy tomu tak nebylo. dyž sem přijeli rytíři rádu svatého Jana poprvě, zvolili si za své hlavní město Birgu, které leží hned u Valletty, akorát na protějším poloostrově. Pak se ale rytíři začali obávat Turků a pocítili potřebu postavit nové defenzivní město na obranu. Nejlépe jim k tomu posloužil poloostrov Sceberras, který odděluje Velký přístav (Grand Harbor) od přístavu Marsamxettského (Marsamxett Harbor).

Po roce 1568 se o konečnou podobu Valletty zasloužil Gerolamo Cassar, maltský inženýr a architekt. Bylo to po odjezdu Raparelliho na Krétu, kde měl další služební povinnosti a kde poté také skonal. Cassar se podepsal velkým dílem na konečné podobě Valletty. Ulice ve Vallettě jsou pravidelného tvaru a svírají mezi sebou pravý úhel. Toto bylo naprosto účelné- pomohlo to rytířům se rychleji po městě pohybovat v případě nějakých nepokojů a také to Vallettu provzdušnilo-ulicemi fouká vítr od moře, což není v případě horkého maltského podnebí vůbec na škodu. Raparelli kromě plánu ulic postavil také všechny auberges (ubytovny pro rytíře) a minimálně desítku kostelů jako třeba kostel Sv. Pavla nebo kostel Sv. Jana. Cassar potomo v roce 1586 zemřel.

Brána do města byla původně zasvěcena svatému Jiřímu, pak se jí ale říkalo Kingsgate (královská). V roce 1964 musela být zbořena.

Malta

reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.