Rabat a Mdina - Malta

Pohled z pevniny Rabat a Mdina, tyto dvě městečka leží na jihozápadě Malty a dostanete se k nim přes Mostu a Naxxar nebo přes Birkirkaru a Attard, z jihu také od vesničky Zebbug a ze západu z Mgarru nebo Bahriji.
MDINA je bývalým hlavním městem a jedno z nejnavštěvo­vanějších míst Malty. Jeho historie sahá až na samý začátek historie Malty. Osídleno bylo již kolem roku 400 př.n. l., Féničané postavili kolem města roku 100 př. n. l. hradby, Římané zde postavili Palác a umístili sem sídlo tehdejší vlády.

Mdina Za Arabů se město jmenovalo Medina, ve Středověku bylo toto místo domovem mnoha šlechticů a jejich potomků z Normanských krajin, Španělska či Sicílie a nazývalo se Citta' Notabile (Šlechtické město). Dnes je Mdina až na turisty klidným městečkem, přezdívaným Tiché město (Silent City). Dovnitř se dostanete přes můstek bránou a hned Vás ohromí jedinečná atmosféra středověku smíchaného s barokem. Roztomilé uličky probíhají celým městem, vyhlídka na hradbách Citadely nabízí krásný pohled na neobydlenou část Malty, najdeme zde také mnoho památek.

 • věž Torre dello Standardo, u hlavní brány, která byla postavena roku 1750 jako věž pozorovací
 • kaple svaté Agáty, z roku 1417, v roce 1694 byl přestavěn Lorenzem Gafou., zasvěcen je svaté Agátě, která prý na Maltě našla úkryt před pronásledováním římského vládce Decia ( 249 n.l.). Agáta je spolu se svatým Pavlem a svatým Publiem svatou patronkou Mdiny.
 • Casa Inguanez, dům, kde sídlila nejstarší šlechtická rodina - Inguanez
 • kostel svatého Benedikta z roku 1418 s oltářem slavného autora Mattii Pretiho Šlechtický dům
 • v ulici jménem Mesquita street se můžeme zúčastnit atrakce The Mdina Experience (mnohojazyčná show), kde nás 750 slidů bude informovat o historii Mdiny, o štěstích a neštěstích, které město potkalo o jejím obyvatelstvu a panovnících
 • Náměstí svatého Pavla, hlavní náměstí Mdiny, dovede nás tam Vilengaignon street
 • Banca Giuratale, dům , ve kterém se během francouzské okupace scházelo národní shromáždění, zvolená komise poté vyjednávala spolupráci s Lordem Nelsonem proti Francii.
 • Karmelitánský kostel Carmelite Church, který se stavil v letech 1630 až 1690 dle návrhu Francesca Sammuta, hlavními malíři kostela jsou Stefano Erardi a Michele Bellanti. V září 1798 zde došlo ke vzpouře Malťanů, když Francie chtěla kostel vykrást. Ozdobou tohoto kostela je rohová socha Madony s Ježíškem
 • Mediaeval Times Adventure, středověké dobrodružství, audiovizuální atrakce ve které se prochází tzv. časovým tunelem s 15 živými scénami
 • Palazzo Falzon, známý jako Normanský dům, pochází z roku 1495. Dům je přístupný veřejnosti, můžete zde nahlédnout do života obyvatel Mdiny v dobách, které už jsou dávno za námi
 • náměstí Bastion Square, kde můžete z vyhlídky pozorovat maltskou krajinu. - náměstí svatého Pavla, dojdete sem uličkou Bastion street
 • katedrála svatého Pavla (Cathedral of st.Paul), údajně byla vybudovaná na místě, kde svatý Pavel roku 60 n.l. obrátil na křesťanskou víru tehdejšího římského místodržícího Publia. Katedrála sv.Pavla Na místě byl původně od 4. století n. l. malý kostel, který byl za vlády hraběte Rogera roku 1090 rozšířen a jeho originální dveře z roku 900 můžeme v katedrále vidět dodnes. Zemětřesení roku 1693 zapříčinilo, že byl kostel kompletně přestavěn. Stavba se odvíjela od návrhů architekta Lorenza Gafy. Toto mistrovské dílo uvnitř skrývá mramorovou křtitelnici a dlažbu z mramorových náhrobků
 • Muzea katedrály (Cathedral musem),majestátní barokní budova z roku 1729, kterou hlídají dva obři z kamene a kteří podpírají zdobený balkon. Původně zde sídlil kněžský seminář, dnes zde můžeme obdivovat středověké předměty, rukopisy a papežské buly, které byly Maltě uděleny. Muzeum se také pyšní ojedinělou sbírkou mincí
 • Mdinské kobky (Mdina Dungeons), seznámíte se se středověkými praktikami mučení, vymáhání doznání a různých hororů, které se přímo na tomto místě udály
 • Magisterial Palace, přímo v bráně, dnes sídlí Muzeum přírodních dějin (Natural History Museum), kde Vám osvětlí geologický vývoj maltských ostrovů a naleznete různé zkameněliny, faunu a flóru z tohoto prostředí. Tento palác dal vybudovat velmistr Moneole de Vilhena v 18. století. Palác nese prvky francouzského baroka a sloužil jako sídlo komuny-místního správního shromáždění.

RabatRABAT je přilehlé město k Mdině, vzniklo krátce po ní. Původně zemědělské město, obklopeno ze všech stran úrodnou krajinou, v historii sloužilo také jako mdinské tržiště.

 • Muzeum římských památek z r. 1924, neprávem se domu říká Villa, v muzeu je veřejnosti vysvětlována historie Římanů na Maltě s doprovodem exponátů. Trosky vily pod domem jsou tvořeny mozaikou, se kterými nebylo nijak hýbáno a dům je takovým jejich přístřeším. Mozaiky jsou tak drobné, že si nevšimneme přechodů barev a tím je docíleno stínování
 • kostel svatého Pavla, z roku 1572, nachází se na Parish Square. Oltářní malby pocházejí z rukou Mattii Pretiho
 • Jeskyně svatého Pavla, kam se svatý Pavel uchýlil po ztroskotání na Maltě. Obě komůrky jeskyně mají co nabídnout. V jedné stojí socha svatého Pavla, kterou daroval velmistr Pint, za jeskyní se nachází bývalá
 • křesťanská pohřebiště, dnes Katakomby sv. Pavla (St. Paulas Catacombs) Pohled z pevniny na moře Několik chodeb ukrývá hrobky ze 4. a 5. století a jsou největšími na Maltě. - naproti stojí Katakomby svaté Agáty (St. Agatha catacombs), kde se prý svatí schovávali před římským útlakem. Najdeme tu také fresky z 11. století. U katakomb stojí malá kaplička St. Agatha Chapel.
 • kapličky zasvěcené sv. Petrovi a sv. Pavlovi, roku 1990 je navštívil papež Jan Pavel II.

V Rabatu lze v letních měsících sledovat tradiční koňské závody a k tomu si neváhejte zakousnout tradiční Pastizzi z Pasttizerie u parkoviště, zvláště to s rybí příchutí.

Malta

reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.