Paphos - Kypr

vyhlídka u Paphosu Paphos - turistické středisko na jihozápadním okraji ostrova. Celý západ ostrova je zasvěcen zejména 2 antickým božstvům, a to Afroditě a Dionýsovi. Je známo vykopávkami odhalujícími kouzelné mozaiky z 3. až 5. století z domů Dionýsa, Orfea a Aiona nebo vily Thesea. Přístavu vévodí pevnost, kdysi součást hradebního systému, místo zastavení Richarda Lví srdce. Další zajímavostí místního okolí jsou hrobky králů v Kato Pafos. Celé město patří na seznam světového dědictví organizace UNESCO. Je zde mírnější léto, a tak se zde daří pěstování banánů. Nedaleko odtud na pláži Petra tou Romiou se dle legendy z vln zrodila Afrodite.

VykopávkyVe městě a v blízkosti něj se nenacházejí téměř žádné pláže. Za to si zde na své přijdou milovníci historie a obdivovatelé antiky. Vykopávky naznačují dějiny města. První zmínky o tomto místě nacházíme kolem r.320př.n.l. jako Néa Paphos. V té době město leželo v blízkosti místa zvaného Kouklía. Odtud měli svou moc nad ostrovem jak Ptolemaiovci, tak poté Římané.

Zajímavosti

Autobusy vás dopraví na důležitá památná místa každý den kromě neděle.

 • procházka přístavní promenádou začíná u přístavní pevnosti, která byla vybudována na místě křižácké pevnosti Turky v r.1582. Je odtud nádherný výhled na celý Paphos.
 • návštěva slavných paphoských mozaiek, které byly objeveny až v roce 1962 při stavebních vykopávkách. Odkrylo se zde několik římských budov, z kterých zbylo jen základové zdivo. Mezi nejznámější patří domy patří Aeonův dům, mozaiky pocházejí z 4. st., téma mozaiek je odvozeno z římské mytologie, byť již v té době na Kypru existovala velká komunita křesťanů. Théseův dům, dům ukrývá dvě ústřední mozaiky, každá ovšem pochází z odlišné doby. Maják Mozaika znázorňující Thésea je ze 3. st., mozaika Achilla byla vytvořena již v křesťanské době v 5. st. Třetím největším domem je Dionýsův dům, který ukrývá největší počet mozaiek. Jedno téma mozaiek se týká vína, sklizeň vína, pití i pěstování vinné réva. Druhým okruhem tématu jsou milostné vztahy. Vidět zde můžete Narcise a jeho tvář v zrcadle, Hippolytose a Phaedru, Dionýse a nymfu Akmé. Výjimkou nejsou ale ani mozaiky znázorňující zvířata nebo mozaiky geometrických tvarů. Přechod z pohanské doby ke křesťanství ukazuje Achillova mozaika. Téma je mytologické, ale ztvárnění křesťanské.
 • zajímavý je i malý maják stojící na nízkém pahorku, z britské nadvlády
 • Královské hroby na západním okraji města pocházejí z 3. st. př.n.l., archeologický komplex dává nahlédnout do propracovaného pohřebního systému. Jedná se o podzemní paláce s bohatými sloupovými, stejně jako o podzemní hrobky vytesané do skály.
 • 200m vzdálené Sarandá Kolónes (čtyřicet sloupů)
 • zřícenina křižácké pevnosti pocházející z konce 12. st., zničené zemětřesením a o 360 let později ji Turci přebudovali do dnešní podoby. Nyní se tu nachází muzeum. Pokud budete mít chuť na čerstvou rybu, můžete si ji zakoupit od rybářů, kteří před pevností prodávají své ulovené kousky.
 • Agía Kyriákí, kostel s kopulí stojí na místě starší raně křesťanské baziliky. Z té se tu dodnes dochovalo jen několik sloupů a podlaha s mozaikami. Odtud je možné vidět zbytky františkánského kostela postaveného ve stylu gotiky. Před kostelem stojí Pavlův sloup, u kterého měl být údajně Svatý Pavel zmrskán, když pobýval ve městě.
 • Afroditiny skály, jsou na cestě vedoucí z Páphosu do Limassolu a lemuje mořské pobřeží. Na tomto místě se měla Afrodita poprvé dotknout země. Zátoka, v níž se kameny nalézají působí magickým dojmem, ale koupat se tu nedoporučuje kvůli nevyzpytatelným spodním proudům.
 • Afroditina lázeň, Louthrá Aphrodítis, se nachází asi 40 km od Páphosu, je to malý pramenitý rybník. Tady měla podle legendy Afrodita trávit milostné chvíle s Akamásem. V okolí 2 naučné stezky, které projít trvá asi 3 hodiny, pak si ale za odměnu můžete odpočinout na oblázkové pláži či v malé taverně přímo na pobřeží. Coral Bay
 • Coral Bay je malebná zátoka, v létě bohužel docela přelidněná. V blízkosti se nachází Paléokastro-Maa, sídliště datované do doby bronzové, které je možné navštívit a prohlédnout si zde četné vykopávky.
 • Pólis, městečko na severním pobřeží, nalézají se zde nejluxusnější hotely na ostrově, proto je velmi vyhledávaným místem. Na atraktivitě mu přidává oblázková pláž ležící vedle eukalyptového lesa, v němž se nachází místní kemp. V blízkosti je malý rybářský přístav Latchí.
 • Panagía, malá vesnice, rodiště arcibiskupa Makária III., nabízí se možnost navštívit jeho skromný dům.

Kypr

reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.