Versailles - Francie

Chateau-de-versailles-cour Zámek ve Versailles je zámek ve městě Versailles u Paříže, který vznikl v době vrcholu královské moci ve Francii, a symbol absolutistické monarchie. S přestávkou za vlády regenta Filipa Orleánskeho byl zámek od roku 1682 až do Francouzské revoluce r. 1789 sídlem královského dvora a vlády Francie. Mnohé evropské paláce se snažily být jakousi kopií Versailles, např. Petrodvorec, Schönbrunn, Eszterháza a pod.

V roce 1979 byl zámek s parkem zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zahrada zámkuSamotný zámek má tyto části: vlevo Jižní křídlo, ve středu Královské nádvoří, vpravo Severní křídlo, úplně vpravo Opera, za Královským nádvořím Mramorové nádvoří obklopené jádrem zámku, které končí Zrcadlovým sálem. Jádro zámku má půdorys ve tvaru písmene U. Jádrem zámku byla králova ložnice s okny vedoucími do čvercového dvora - Mramorové nádvoří, kam se scházela francouzská šlechta ke královu rannímu vstávání. Do královy ložnice se procházelo přes bohatě zdobené ložnice.

Královská kaple v hlavním zámkuNejprostornější místností jádra zámku, vzadu, tam kde začína zahrada, byl Zrcadlový sál, který roku 1678 postavil Mansart. Je 79 m dlouhý, překlenutý klenbou s bohatou malířskou výzdobou. Okna na jedné straně odpovídají zrcadlům na stěně protější.

Fasáda zámku obrácená do nádvoří má typické prvky architektury počátku 17. stol., střídání cihel a otesaného kamene a špičaté střechy, nádvoří se sochami, kde se konala divadelní představení. Úplně odlišně působí fasáda obrácená do zahrady. První poschodí člení pilastry a rytmicky vystupující portiky, nejvyšší poschodí je s malými polokruhovitými okny.

Versailles je malá vesnice, obklopená močály a lesy plnými zvěře, kam Ludvík XIII. chodil na lov. Ten tady r.1624 koupil pozemek, na kterém dal postavit venkovské sídlo, r.1634 přestaven na lovecký zámeček, dnes jádro paláce okolo Mramorového nádvoří. V r.1661 Ludvík XIV. dal upravit areál tak, aby se tam mohly vytvořit zahrady pro různé slavnosti a r.1668 koupil sousední vesnici Trianon, kterou přičlenil k panství a r.1670 tam dal postavit zámek Porcelánový Trianon; r.1687 byl tento zámek nahrazen dnešním zámkem Velký Trianon. R.1708 Jules Hardouin-Mansart podstatně rozšířil zámek, přidal dnešní dvě křídla paláce (severní a jižní). V r.1710 se koná vysvěcení kapele, v r.1736 otevření Herkulova sálu. V letech 1761-1768 u Velkého Trianonu vznikl zámeček Malý Trianon, v letech 1770-1772 přístavba budovy Opery, v letech 1783-1786 stavba tzv. Královniny vesnice.

Apollónova fontána6. října 1789 povstalci zaútočili na zámek a donutili královskou rodinu přestěhovat se do Paříže; od té doby již v zámku králové nebydleli.
V letech 1806-1810 dal Napoleon zámek zrestaurovat, znovu po vopovstaleckých drancováních zařídit a dal úplně přestavět Velký Trianon a Malý Trianon. Král-občan Ludvík Filip Orleánský v r.1838 v zámku otevřel muzeum věnované všem vítězstvím Francie.

V letech 1870-1871 byl zámek Versailles dočasně hlavní sídlo německé armády během prusko-francouzské války a v lednu 1871 zde bylo vyhlášeno Německé císařství.

V r.1920 byl na zámku Velký Trianon podepsán Trianonský mír.

reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.