Štrasburk - Francie

Pohled na město z katedrály Strasbourg je mimořádně půvabné a obdivuhodné město, je to největší francouzský říční přístav a zároveň 6. největší město ve Francii, leží u hranic s Německem, přibližně v půli cesty mezi Paříží a Prahou, říká se mu křižovatka Evropy. Město bylo založené před více než 2000 lety, vyrostlo na bažinaté půdě podél ramen řeky Ill, která se proplétá jeho starobylou čtvrtí, protéká jím dále také řeka Rýn. Rýnský přístav a přilehlé obvody jsou silně průmyslové, ale střed města pulzuje veškerou vitalitou studentského města. Zdejší univerzita byla založena r. 1566 a je jednou z nejstarších ve Francii. Některé městské domy ze 17. století mají vnější fasády dřevěné.

StrasbourgStrasbourg je jedno z hlavních měst Evropské unie; sídlí zde jedny z nejmocnějších evropských institucí - Rada Evropy a Evropský parlament, futuristická budova přímo u historického centra, nejhezčí pohled na budovu je z lodi. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na seznamu světového dědictví Unesco

Zajímavosti

Katedrála Notre-Dame, je postavena z červeného pískovce a je mistrovským dílem kamenného krajkoví. Přestože stavba byla zahájena v pozdním 11. století, dokončení se dočkala až v roce 1439. Transept katedrály, příčná loď, byl původně vybudován v románském slohu. Katedrála Notre-Dame Jen o něco málo později byla chrámová loď přebudována ve francouzském gotickém slohu. Na plánech je patrné, že architekt se inspiroval katedrálou Notre-Dame v Paříži, ale protože se štrasburská katedrála budovala postupně až do 15. století, skvěle odráží vývoj od románského až po vrcholný gotický sloh. Všechny tři portály mají sochařskou výzdobu a nádherná rozetová okna. Barevné sklo, kterým jsou rozety osázeny, pochází z 12. až 13. století. Západní průčelí je pozoruhodné díky svým středověkým plastikám, zejména sochám Uvážlivé a Pošetilé panny umístěným na pravém portálu. Mnohé z nich jsou nicméně jen kopiemi soch zdevastovaných během Revoluce; originály jsou vystaveny v Musée de l´Oeuvre de Notre-Dame naproti katedrále. Jižní portál vede do gotického Andělského pilíře, asi r.1230, vedle orloje, na němž každý den od 12:30 do 12:35 hodin za doprovodu zvonkohry defilují mechanické postavičky, pochází ze 16. století, ale v 19. století do něj byl namontován nový hodinový strojek.

Z vyhlídkové plošiny se vám naskytne okouzlující pohled na město a o letních večerech se tu konají varhanní koncerty. Zajímavé je, že katedrála sloužila katolíkům i protestantům.

 • Palais Rohan, Rohanský palác z 18. století, najdete na opačné straně náměstí Place du Chateau naproti katedrále. Velkolepý klasicistní palác, bývalé arcibiskupství, projektoval v roce 1730 králův architekt Robert de Cotte pro štrasburské prince-biskupy. Nyní v něm nalezla působiště tři nejvýznamnější městská muzea: Musée des Beaux Arts, Muzeum výtvarných umění, Musée Archéologique, Muzeum archeologie, Musée des Arts Décoratifs, Muzeum uměleckých řemesel, kterému patří přepychové reprezentační síně a jedna z nejkrásnějších sbírek keramiky ve Francii Strasbourg-domy na náměstí
 • Pharmacie du Cerf, jedna z nejstarších lékáren v Evropě ze 13. století, zavřena v roce 2000, najdete nedaleko od Rohanského paláce, na náměstí Place de la Cathédrale
 • Maison Kammerzell, oblíbená restaurace na Place de la Cathédrale, zdobí ji průčelí s nádhernou skulpturální dekorací z poloviny 15. až pozdního 16. století
 • Ponts Couverts se nachází v typické štrasburské čtvrti, Staré Město, postavené podél kanálů, kdysi využívané koželuhy a rybáři, Petite France. Název mostů značí sice zastřešené mosty, ty ale o své střechy přišly již v 18.století. Spojují strážní věže. Ponts Couverts překlenují kanály pod zrestaurovanými městskými hradbami ze 14. století. Pobřežní hráze jsou lemovány vysokými domy a nejdeme zde plno restaurací a barů
 • Musée Historique, Historické muzeum v bývalých městských jatkách ze 16. století se zaměřuje na politické, hospodářské a vojenské dějiny Štrasburku
 • Musée Alsacien, Alsaské muzeum zabírá několik vzájemně propojených renesančních budov a seznamuje návštěvníky s místními tradicemi a oblíbenými uměleckými řemesly. Muzeum se nachází na nábřeží Quai St.-Nicolas, vystavuje alsaské kroje a nábytek
 • Musée de l´Oeuvre de Notre-Dame, působivé katedrální muzeum uchovává velkou část původní sochařské výzdoby katedrály a vitráže z 11. století. Ponurý štítový dům vystavuje také sbírku středověkého a renesančního alsaského umění
 • Musée d´Art Moderne et Contemporain, kulturní vlajková loď 21. století od Adriena Fainsilbera je zázrak vytvořený ze skal a světelných efektů, zvlášť v noci, kdy se zdá, jako by plula na řece. Výtečná kolekce moderního umění uvnitř pokrývá obodbí od roku 1860 do současnosti. Vítaný odpočinek skýtá unaveným nohám Art Café. Vystavuje se zde mimo jiné i umění od Hanse Jeana Arpa.

Pohled na evropské instituceNad kouzelným Parc de l´Orangerie v severovýchodní části Štrasburku se tyčí budovy institucí Evropské unie, Palais de l´Europe. Zde zasedají členové parlamentního shromáždění Rady Evropy. Evropský soud pro lidská práva, orgán Rady Evropy, má svou vlastní budovu v rámci Palais. Nejstarší evropskou institucí ve Štrasburku je Rýnská plavební komise založená v roce 1816.

Pouze tři města světa se mohou pyšnit tím, že ačkoliv nejsou hlavními městy svými států, tak v nich sídlí významné mezinárodní organizace. Těmi městy jsou New York, Ženeva a Štrasburk. Budovy institucí názorně představují současnou architekturu.

 • Council of Europe, Rada Evropy bývá často myslně považována zajednu z institucí Evropské unie. Nejčastěji se zaměňuje s Evropskou radou. Stojí však zcela mimo smluvní a institucionální rámec EU. Rada Evropy je nejstarší politickou organizací evropského kontinentu. Byla založena v roce 1949
 • European Parliament , Evropský parlament je shromážděním zástupců občanů Unie. Od roku 1979 je volen v přímých všeobecných volbách
 • European Court of Human Rights, Evropský soud pro lidská práva
reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.