Bretaň - Francie

Quimper-rozkvetlá Bretaň Bretaň je kraj v západní Francii na stejnojmenném poloostrově a je francouzským regionem, a rovněž francouzskou historickou provincií. Bretaň láká svým tajemným kouzlem, divokým pobřežím se skalisky i krásnými plážemi, přírodními parky, historickými památkami, nejznámější jsou megalitické památky. Umožní Vám poznat nádherné sakrální stavby i neobyčejné bohatství architektonických památek z různých dob.

Zajímavá místa a města
  • Carnacké řady, severně od Carnacu se nachází velké množství vyrovnaných řad přesně seřazených menhirů. Carnac je světovým unikátem, kde se nacházejí tři obrovská seskupení menhirů v celkovém počtu kolem 3000 kamenů v řadách o délce téměř 4 kilometry. Lid mladší doby kamenné, který tyto monumentální řady menhirů u Carnacu postavil zhruba v letech 3500 - 1800 př. n. l., vyznával kult slunce. Vzdálenosti mezi kameny a zejména jejich orientace nahrávají hypotéze, že Carnac byl jakýmsi slunečním chrámem. Řadová seskupení jsou orientována astronomicky buď severojižním směrem, nebo na východy a západy slunce ve dnech rovnodennosti. V případě carnackých megalitů je známo, že je uctívali Keltové, starověcí Římané i křesťanští Bretaňci, kteří už do kamenů vytesávali znamení Krista, nebo přímo u nich vztyčovali své kamenné kříže. Naleznete zde lokality - Le Ménec, Kerlescan, Kermario - menhiry v Kermariu jsou situovány směrem ke kolmému kameni, který označuje vchod do chodbovitého hrobu Kercado. Jeho součástí je rozměrná trávou pokrytá mohyla s jediným kamenem na vrcholu. Uvnitř vede kameny obložená chodba do čtvercové kamenné síně, místa posledního odpočinku mnoha generací. Tato mohyla je nejstarší dochovanou stavbou v celé Evropě - byla postavena kolem roku 4700 př. n. l., a to tak, aby její vchod směřoval do místa, kde vychází Slunce o zimním slunovratu. Locmariaquer - památky na nalezišti Locmariaquer vznikly před 6500 lety v období poslední prehistorické epochy - neolitu. Jsou tady tři monumenty: Grand Menhir Brisé známý také jako Velký rozlomený menhir, býval největším megalitem v celé Evropě, Table des Marchand je dolmen známý jako Stůl obchodníků, oválný hrob známý pro své rytiny a Tumulus Er Grah je obrovský a do roku 1991 téměř neznámý monument, který patří do kategorie uzavřených hrobek. Na poloostrově Crozon jsou volně přístupné velmi krásné řady menhirů Lagatjar. Nedaleko Camaret-sur-Mer stojí tři řady menhirů, jsou tvořeny kvádry ze zářivě bílého křemene.
  • Quimper, nejstarší město Bretaně, nádhernému starobylému městu dominuje ohromná gotická katedrála Saint-Corentin ze 13. století s chrámovou lodí umístěnou neobvykle šikmo od kůru. Okolo náměstí se nachází celá řada zajímavých domků s obchůdky, je zde i malá botanická zahrada
  • Auray, malé město s pěkně zachovaným středověkým jádrem, kromě turistického ruchu žije z chovu ústřic a obchodu. V horním městě naleznete vedle atraktivních středověkých domků kostel sv. Gildase ze 17. století. Bezesporu nejmalebnější je ale přístav St-Goustan na nábřeží říčky Loch. Hrázděné barevné domky jsou tu nakupeny kolem dlážděného náměstí.
  • Ste-Anne-d´Auray, nejvýznamnější bretaňské poutní místo leží 6 km od Auray. Svatá Anna, matka Panny Marie, je hlavní patronkou Bretaně, podle legendy se tu dokonce narodila. V roce 1623 se zjevila chromému sedlákovi a o dva roky později zde na paměť této události vznikl první kostel, dnešní je z pozdější doby. Pobřeží u města Saint Malo
  • Saint Malo, město se nachází na skalnatém výběžku a je v podstatě nedobytnou pevností. Celé staré město obehnané hradbami je tak úchvatné a autentické, že se ani nechce věřit, že po bombardování během druhé světové války muselo být celé město kámen po kameni znovu vybudováno.
  • Nantes je 6. největší město Francie, leží při ústí Loiry, 50 kilometrů od atlantského pobřeží. Nantes je číslo 1 ve stavbě lodí, číslo 2 pro velkoobchodní trhy, průmysl potravin a letecký průmysl a má významné postavení jako finanční centrum Francie, ve službách a v informačních technologiích.
  • Rennes je největší město v bretaňském vnitrozemí, při vtoku řeky Vilaine do Ille. V současnosti je Rennes důležitým průmyslovým centrem, konají se zde známé veletrhy, Rennes je největší francouzské středisko obchodu s jablky na mošt.
reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.