Belgie

Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. Belgie hraničí s Francií na jihu, s Lucemburskem a Německem na východě a s Nizozemskem na severu. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře. Belgie je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina. Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také menší německá komunita. Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu, Vlámského společenství, Francouzského společenství Belgie, Německojazyčného společenství a ze 3 regionů, rozčleněných podle principu územního: Vlámsko, Valonsko a region Brusel.
Patronem Belgie je svatý Josef, národní heslo zní Jednota posiluje.

Belgie se dá rozdělit na 3 oblasti:

  • pobřežní nížiny - sestávají převážně z písečných dun,
  • rovinu v centrální části Belgie, která zabírá většinu Belgie - je to jemně zvlněná oblast s úrodnou půdou, protkaná mnoha řekami, např. Mása či Šelda
  • a na Ardenny na jihovýchodě země - tato oblast je hornatá a zalesněná, s nepříliš úrodnou půdou a nevhodná pro zemědělství.

Částečně zasahuje i do severní Francie. Nachází se zde nejvyšší bod Belgie, Signal de Botrange, o výšce 694 metrů. Belgie se člení na 10 provincií.

Vlámsko na severu zahrnuje (od západu k východu):
Západní Flandry, Východní Flandry, Vlámský Brabant, Antverpy, Limburk

Valonsko na jihu zahrnuje:
Henegavsko, Valonský Brabant, Namur, Lutych, Lucemburk

Belgické klima je přímořské, spadá do mírného podnebného pásu. Belgie je místem karnevalů a pestrých průvodů v historických kostýmech, jejichž kořeny sahají až do středověku. Dějištěm těchto atrakcí bývají Bruggy, Brusel, Charleroi i další města. Belgie je také, podobně jako Holandsko, zemí větrných mlýnů.

V Belgii najdeme Waterloo, slavné místo Napoleonovy porážky. Belgie se vyznačuje skvělou kuchyní, o níž se tvrdí, že má francouzskou kvalitu a německou kvantitu.

reklama
reklama
Copyright © 2012 Vrtulka.cz
tvorba www stránek People For Net a.s.